Önkéntes munka definiciója, filozófiája

A mások javára, ingyen, önkéntesen végzett munka története több évszázados múltra tekint vissza. A társadalom fejlődési folyamatában betöltött szerepe miatt jelentősége napjainkban egyre nő. Az önkéntesség, önkéntes munka definíciója, ezáltal megítélése, jogi szabályozása országonként eltérő lehet. Az ENSZ Önkéntesek-program meghatározása szerint önkéntes az, aki szabad akaratából, tudatosan, mások javára történő tevékenységet anyagi ellenszolgáltatás, fizetség nélkül végez.

A definíciók alapján az önkéntes tevékenység jellemzői:

  • a végzett munka az egyén szabad akaratán alapszik,
  •  mások javát szolgálja,
  •  nem célja az anyagi ellenszolgáltatás.

 Az önkéntes munka a közösségépítés egyik eszköze. Hatására fejlődik a társadalmi tőke, erősödik a demokrácia. Egyik alapelvének tekintett szolidaritást. Az együttműködési készség fejlődésével nő a civil kezdeményezések és szervezetek jelentősége. Az önkéntes munka javítja a gazdaságilag-társadalmilag hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságát.

A pályakezdő fiatalok számára lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre, az aktivitásukat megőrző időseknek a társadalmilag (is) hasznos munkavégzésre, a fogyatékosoknak a társadalmi integrációra. Új munkahelyeket is teremthet azáltal, hogy igényt kelt bizonyos szolgáltatások iránt, melyeknek szervezését később üzleti vállalkozások vagy közintézmények veszik át..

Nem szabad az önkéntes munkát összekeverni a karitatív munkával. A karitatív ebben az esetben azt jelenti, hogy ingyenes. Ha a különbség nincs megmagyarázva, néhány ember, akit a jó, de nem karitatív cél vezet, megtámadva érezheti magát. Nem szabad elfelejteni, hogy az önkéntesek motiválása és jutalmazása nélkül lehetetlen a munkájuk effektív kihasználása.

Az önkéntes munka Magyarországon

Bár Nyugat-Európában számos ország komoly hagyományokkal rendelkezik az önkéntes munka területén, Magyarországon az önkéntes szektor súlya még jóval elmarad a nyugat-európai országok szintjétől. A különbség oka főleg a pozitív társadalmi minta és a megfelelő törvényi háttér hiánya, valamint az önkéntes munka alacsony társadalmi elismertsége.

Ki lehet önkéntes?

Bárki, aki tudatosan segít másoknak. A tudatosság itt egy olyan barátságos hozzáállást jelent, amely segít az illetőnek, hogy másokon segíthessen.

Miben rejlik az önkéntes különlegessége?

A felmérések alapján nyíltság, érzékenység, kollektivitás, szabad akarat, professzionalitás, önkéntesség, ingyenesség, tolerancia és erős motiváltság jellemzi őket.