ATOME PROJECT

ATOME PROJECT


Magyarországi Nemzeti Szimpózium az opiát hatóanyagú gyógyszerekhez való hozzáférés javításáért


 


címmel tartottak konferenciát 2013 április végén, Budapesten. Kiemelt szervezők az Emberi Erőforrások Minisztériuma és WHO voltak.


A rendezvény első szekciójában a WHO bemutatkozását követően Dr. Páva Hanna Egészségügyi koordinációért és EU ügyekért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a vendégeket, majd, a palliatív ellátás globális helyzete címmel, Dr. Tom Lynch, az Életvégi Ellátás Nemzetközi Megfigyelőközpontjának munkatársa tartott előadást.


Őt Sárosi Péter a Drogpolitikai Program, Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) igazgatója követte. Ismertette az ártalomcsökkentés globális helyzetét, rávilágítva azon tapasztatokra, lehetőségekre, melyek a kelet-európai blokkban eddig még nem váltak gyakorlattá.


A WHO irányelveken belül a fájdalomcsillapítás és a heroin függőség opiát alapú kezelését érintő egészségpolitikai kérdéseket tárta a meghívottak elé dr. Willem Scholten, a PharmD. Nevéhez fűződik többek között a WHO egészségpolitikai iránymutatásának kidolgozása, amely az ellenőrzött anyagokhoz való hozzáférés egyensúlyának biztosítását szolgálja. Részt vett a gyermekkori betegségekben fellépő tartós fájdalom gyógyszeres kezelésére vonatkozó iránymutatások kidolgozásában is. Széles szakmai tapasztalatai nagy érdeklődést váltottak ki a jelenlévők között.


A második szekció témája, az „Opiátok használata Magyarországon” volt. Az előadások majd a kialakult beszélgetések moderátori, szakmai vezetői feladatait Luxné dr. Gecső Éva, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vezető főtanácsosa látta el.


Egészségügyi szempontból nagyon fontos és kikerülhetetlen témát választott az első előadó, dr. Telekes András onkológus főorvos, egyetemi tanár. Előadásának címe „ A fájdalomcsillapítás helye és eszközrendszere az egészségügyi ellátásban. Ilyen felvezetés után szinte adta magát a  Siskia Jünger, a bonni klinika Fájdalomterápia Tanszék tudományos főmunkatársának probléma felvetése, melynek címe „A magyar jogszabályok mély elemzésével feltárt, az opiát felhasználást nehezítő jogszabályi akadályok” volt.


A magyarországi helyzetet elemző és a nyugati mintákkal összehasonlító prezentációjára dr. Kismarton Judit jogi szakértő részben meg is adta a választ. Előadása ugyanis az azonosított akadályok hátterét, magyarázatát, s kiküszöbölésének lehetőségeit mutatta be. 


A harmadik szekció az opiátok alkalmazásának hatásaival foglalkozott.Elsőként alapítványunk elnöke, Dr. Csikós Ágnes a PTE Hospice-Palliatív Tanszék vezetője, egyetemi adjunktus tartotta meg szakmai prezentációját. Előadása címe „Eredmények és kihívások a hazai palliatív ellátás területén” volt. A többiekhez hasonlóan ő is autentikus előadóként beszélt javasolt témájáról, melyet a sok éves napi gyakorlatban szerzett tapasztalatok alapján hiteles példákkal, helyi szinten végzett felmérésékkel, kutatásokkal is alátámasztott.


Dr. Csikós Ágnest a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Fájdalom Ambulanciájának főorvosnője, Dr. Budai Erika követte. Ő a nem daganatos betegek fájdalomcsillapításának lehetőségeit mutatta be a major opiátok hazai alkalmazásának tükrében.


Végezetül az opiát függő betegek szubsztitúciós kezelésének hatékonyágáról tartott előadást Dr. Csorba József, a Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciájának főorvosa.


Ezt a blokkot is természetesen egy komoly diszkusszió zárta, melynek keretében a szakemberek megvitatták tapasztalataikat, illetve megfogalmazták elképzeléseiket a palliatív ellátás jövőbeni főbb feladatainak kijelölésével. 


A délutáni program keretében négy munkacsoport dolgozott, melyek a konferencia témáit feldolgozó kérdéseket összegezték, elsősorban az opiát hatóanyagú gyógyszerek tekintetében.Így Dr. Telekes András és Dr. Kismarton Judit a gyógyszerek jegyzékéről elérhetőségéről és támogatásáról, Dr. Budai Erika és Dr. Bíró Krisztina a képzésről, protokollról és attitűdről, Dr. Csorba József az ártalomcsökkentés gyakorlati problémáiról, míg Dr. Csikós Ágnes és Dr. Simkó Csaba a palliatív ellátás széleskörű elérhetőségének akadályairól tartottak irányt is mutató összegzést. 


Helschtáb Klára