Az önkéntes Chartája

Az önkéntesség lehetőség minden ember számára, tekintet nélkül nemére, bőrszínére, nemzetiségére, vallására, politikai meggyőződésére, korára és egészségi állapotára. Mindenkinek joga van arra, hogy önkéntes lehessen. Az önkéntesség lehetőséget teremt az egyéni képességek és tapasztalatok kihasználására, új területeken való tapasztalatszerzésre, valamint a társadalmi folyamatok befolyásolására.

Az önkéntesnek:

 1. Meg kell pontosan határoznia a feladatokat
 2. Felelősséget kell éreznie a feladat teljesítéséért
 3. tudnia kell kinek a beosztottja és kapcsolatban maradni azzal az emberrel
 4. Hozzá kell járulnia a program fejlesztéséhez, amelyben részt vesz - bebiztosítva így érdekei és szükségletei képviseletét
 5. Védve kell lennie a feladattal összefüggő veszélyektől
 6. Be kell magát biztosítania munkahelyen elkövetett károk ellen
 7. Örülnie kell a munkájának
 8. Be kell tartania az alkalmazott etikai kódexét

Az önkénteseket alkalmazó szervezeteknek be kellene tartaniuk a következő szabályokat:

 1. Az önkéntesnek vannak jogai, amelyeket tiszteletben kell tartani
 2. A fizetett alkalmazottak és az önkéntesek munkája ki kell, hogy egészítse egymást
 3. Az önkéntesnek javítania kell az adott szolgáltatás minőségét, nem pedig a szervezet stratégiai feladatain dolgozni
 4. Az önkéntesnek nem lenne szabad olyan munkát végeznie, amelyet azelőtt fizetett alkalmazott végzett
 5. Mindkét oldalt kölcsönösen meg kell ismertetni a feladataikkal és a feletteseikkel
 6. Az önkéntes munkája nem szabad, hogy kiadásokkal járjon
 7. Az önkéntes érdekeit védeni kell. Nem szabad nyomást gyakorolni rá, hogy részt vegyen olyan dolgokban, amelyek nincsenek összhangban értékrendszerével