Hospice önkéntes képzés című pályázatunk összefoglalója

HOSPICE ÖNKÉNTES KÉPZÉSI PROGRAM
PÉCS-BARANYAI HOSPICE ALAPÍTVÁNY


A „Hospice önkéntesek képzése és a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány
önkéntes bázisának megerősítése” című (NCTA-2013-3350-F azonosító
számú) program eredményei
www.norvegcivilalap.hu
Pécs, 2014

Hospice- palliatív ellátás


Palliatív  ellátáson  olyan  beteg-  és  családorientált  ellátást  értünk,  melynek  célja  a  betegség teljes lefolyása alatt az életminőség javítása a fájdalom, valamint a testi és lelki szenvedések mérséklése révén (WHO). A palliatív ellátás során mind a beteg fizikai, mind lelki, szellemi és  szociális  igényeit  igyekeznek  kielégíteni,  miközben  biztosítják  a  beteg  autonómiáját, információhoz  való  hozzáférését,  és  biztosítják  számára  a  választás  lehetőségeit.  A  hospice ellátás  korlátozott  élettartamú,  végstádiumú  betegek  számára  kínál  átfogó  orvosi, pszichoszociális, lelki és spirituális segítséget. Az ellátás nyújtói támogatják a családtagokat abban, hogy képesek legyenek megbirkózni a betegséggel járó terhekkel, majd később a gyász időszakában felmerülő problémákkal.


A Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány


A  Pécs-Baranyai  Hospice  Alapítvány  a  Pécs,  Komló,  Mohács  és  kistérségeik  egyik  vezető otthoni hospice ellátó szolgálata, amely ingyenes hospice betegellátást és gondozást nyújt a súlyos betegséggel élők, elsősorban daganatos betegek és családjuk számára.
Alapítványunk a biztonságos, magas szakmai színvonalú betegellátás mellett törekszik arra, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférést széleskörűen biztosítsa: 2009 óta Baranya megye 71 településén nyújtunk ellátást. A Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány a fekvő-  és járóbetegellátás orvosaival, háziorvosokkal, ápolási, gondozói szervezetekkel és további egészségügyi intézményekkel együttműködve végzi tevékenységét.
A hospice szemlélet a halált az élet természetes részének tekinti. Ezt kívánjuk tudatosítani, az emberi szorongások, félelmek csökkentése érdekében tovább terjeszteni.


Mivel kívánjuk mindezeket elérni?
o a betegek életminőségének javításával / szinten tartásával, emberi méltóságuk megőrzésével (testi, lelki tüneteik, fájdalmaik enyhítésével, tiszta tudatállapotuk megőrzésével, szorongásuk, félelmük feloldásával);
o a beteggel és hozzátartozóival a beteg állapotáról folytatott érthető, őszinte és
folyamatos kommunikációval;
o a betegség és a gyász időszakában a családtagoknak nyújtott segítséggel;
o köztudat formálásával, a halál tabujának oldásával.

Végezzük  mindezt  a  beteg  és  a  család  meggyőződésének,  hitének  tiszteletben  tartásával, szeretetteljes, elhivatottsággal végzett szakszerű hospice team munkával.
Alapítványunk  a  lakosság  elvárásainak,  az  orvosi,  ápolói  és  egyéb,  a  hospice  ellátásban képviselt szakmai terültek fejlődésének megfelelően folyamatosan fejleszti szolgáltatásainak minőségét, melyre minden alkalmazottja kötelezettséget vállal. Szolgálva ezzel mindannyiunk közös célját: a magas szintű hospice ellátást.


A  Pécs-Baranyai  Hospice  Alapítvány  a  betegellátás  mellett  küldetésének  tekinti, hogy szerepet vállaljon a hospice szellemiség régióban történő megismertetésében, bevonva a civil szervezeteket,  közintézményeket,  vállalkozásokat,  valamint  hogy  magas  szintű  elméleti  és gyakorlati  tudásanyagának,  tapasztalatainak  átadásával  hozzájáruljon  az  egészségügyi személyzet  képzéséhez,  és  tevékenységének  szakmai  fórumokon  történő  ismeretével  a hospice-palliatív ellátási forma fejlődéséhez.


Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány
7623 Pécs, Rákóczi út 2.
Tel.: 06/72/504-213 Fax: 06/72/504-213
Mobil: 06/30/686-9967 06/30/329-7591
Bővebb információkért keresse fel honlapunkat: http://www.pecshospice.hu


HOSPICE ÖNKÉNTES KÉPZÉSI PROGRAM


Önkéntesek a hospice ellátásban
A  hospice  ellátásban  dolgozók  mindennapos  tapasztalata,  hogy  a  betegek  és  hozzátartozóik gyakran  olyan feladatok ellátásához is támogatást  kérnek, amelyek nem igényelnek szakmai ismereteket  (pl.  beteg  napközbeni  felügyelete,  elmagányosodásának  megelőzése, háztartásvezetés stb.). Itt jutnak szerephez a hospice önkéntesek, akik jelenlétükkel és belső indíttatásból végzett munkájukkal sokat tehetnek azért, hogy megkönnyítsék a gyógyíthatatlan betegek  és  családtagjaik  életét  a  mindennapokban.  A  hospice  ellátásban  részesülő  betegek, családok  –  a  nehéz  élethelyzet  ellenére  –  nemcsak  kapnak,  adnak  is:  köszönetet,  hálát, szeretetet.  A  hospice  önkéntesek  Alapítványunk  működését  is  segítik  munkájukkal (adománygyűjtéssel,  rendezvényszervezéssel,  pályázatírással,  adminisztrációval)  és  fontos szerepet játszanak a hospice szellemiségének terjesztésében is.

Projektünk céljai
2013-ban  régi  vágyunk  vált  valóra:  speciális  hospice  önkéntes  képezést  szervezhettünk, melynek  eredményeképpen  2014.  tavaszán  20  képzett  önkéntes  kezdte  meg  tevékenyégét Alapítványunknál.  A  program  megvalósítását  az  EGT/Norvég  Civil  Támogatási  Alap  által nyújtott  támogatás  tette  lehetővé  (projekt  címe:  „Hospice  önkéntesek  képzése  és  a  PécsBaranyai  Hospice  Alapítvány  önkéntes  bázisának  megerősítése”,  azonosítószáma:  NCTA-2013-3350-F).


Projektünk  rövidtávú  célja  az  volt,  hogy  egy  pilot  projekt  keretében  speciális  hospice önkéntes  képzést  dolgozzunk  ki  és  valósítsunk  meg,  mellyel  megerősítjük  a  Pécs-Baranyai Hospice  Alapítvány  önkéntes  bázisát.  A  program  részeként  megteremtettük  a  későbbi önkéntes  utánpótláshoz  szükséges  képzés  oktatói  bázisát,  továbbá  mérési  módszereket adaptáltunk a hospice ellátásban részesülő betegek életminőségének vizsgálatához, valamint a költséghatékonyság méréséhez.


Projektünk  eredményeit széles körben kívánjuk terjeszteni,  hogy hozzájárulhassunk a hospice ellátást  biztosító  civil  és  egyházi  szervezetek  kapacitásának  növeléséhez  és  tevékenységük fejlesztéséhez,  valamint  a  hospice  ellátás  általános  és  szakmai  ismertségének  és elismertségének növeléséhez.


Projektünk eredményei
Meghirdetett képzésünk 15 helyére több mint ötven fő jelentkezett, így  a  20 órás tanfolyamot megemelt létszámmal, 20 fővel indítottuk. Az önkéntes jelöltek 2013. november 23. és  2014. február  25.  között  20  órás  képzésen  vettek  rész,  melyből  8  óra  elméleti  képzés,  2  óra interaktív  tantermi  gyakorlat,  10  óra  pedig  terepgyakorlat  volt.  A  képzés  végeztével valamennyi  önkéntes  jelölt  sikeres  záróvizsgát  tett,  és  átvehette  a  tanfolyam  elvégzéséről szóló  és  a  hospice  önkéntes  tevékenység  végzésére  jogosító  magyar  és  angol  nyelvű
tanúsítványt.  Alapítványunk  munkatársi  gárdája  20  képzett  és  elkötelezett  önkéntessel  lett gazdagabb, akik nemcsak  a megyeszékhelyen,  hanem a vidéki ellátási területeken is segítik a betegeket és családjukat.


A  Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány  a  hospice ellátásban részesülő betegek és családtagjaik részéről  felmerült igényekre  reagálva bármikor képes új  önkéntes képző tanfolyamot indítani, mivel  a  projektben  öt  munkatárs  szerezte  meg  a  képzéshez  szükséges  ismereteket  és készségeket.


A hospice ellátásban tevékenykedő önkéntesek munkája jelentős költségmegtakarítást jelent a gondozott  betegek  és  családjuk  számára.  Egy  hospice  önkéntes  átlagosan  évente  263  órát dolgozik Alapítványunknál, a végzett munka pénzben kifejezett értéke közel 200 ezer forint.


A  Palliatív  Osztályozó  Skála  adaptálásával  új  eszköz  került  a  szakemberek  kezébe  ahhoz, hogy az ellátás életminőségre gyakorolt hatását minél pontosabban követni és mérni tudják, és az eredmények alapján a lehető legjobb ellátást tervezhessék és  biztosíthassák a  végstádiumú tumoros betegek és hozzátartozóik számára.


Projektünket  orvosi  konferenciákon  mutattuk  be  annak  érdekében,  hogy  a  szakmai közvélemény megismerje az elért eredményeket és a kidolgozott mérési módszereket.


Programunkat  mindvégig  jelentős  médianyilvánosság  övezte:  a  hospice  önkéntesek képzéséről  hírt  adott  többek  között  az  MR1  Kossuth  Rádió  és  az  MTV1  híradója  is.  A regionális  és  helyi  médiumok  és  számos  alkalommal  számoltak  be  az  eredményekről  és készítettek riportot önkénteseinkkel.


A  Pécs-Baranyai  Hospice  Alapítvány  önkéntes  képzési  programjáról  bővebb  információkat olvashat honlapunkon ide kattintva.