Szakirodalom

Halál

Blasszauer Béla: A jó halál. Gondolat, Budapest. 1984.

Blasszauer Béla: Az életvégi döntések. Sub Rosa, Budapest. 1999.

Bognár Tamás és mtsai.: Kellene, aki megfogná a haldokló kezét. LAM, Budapest. 2001.

Debrecenyi K. A spiritualitás, mint híd. Lelkiség a hospice-ban. Magyar Hospice Egyesület. Hospice beteggondozás. Budapest. 1999.

Tibeti halottaskönyv. F.L. I., Budapest. 2001.

Hegedűs Katalin: A haldoklók gondozása. Valóság, 36 (8): 101-107. Budapest. 1993.

Hegedűs Katalin: A haldoklók gondozása. Valóság, 36 (8): 101-107. Budapest. 1993.

Hegedűs Katalin: Marie de Hennezel: A halál művészete c. Könyvének ismertetése. Kharón Thanatológiai Szemle, 2. évf. 4. sz. 55-57.o. Budapest. 1998.

Hegedűs Katalin: Az emberhez méltó halál. Hospice. Osiris, Budapest. 2000.

Hegedűs Katalin: Egy tanatológiai kurzus margójára. Semmelweis Egyetem, 4 (10) 11. Budapest. 2003.

Kübler-Ross E. A halál és a hozzá vezető út. Gondolat, Budapest. 1988.

Kübler-Ross E. - Kessler D.: Élet leckék. Vigilia, Budapest. 2002.

Marie de Hennezel: A meghitt halál. Európa, Budapest. 1997.

Marie de Hennezel: Mindhalálig méltósággal. Európa, Budapest. 2007.

Pilling János. A hospice szemléleti és gondozási rendszere. In: Horti J, Riskó Á. Onkopszichológia a gyakorlatban. Medicina, Budapest. 2006.

Pilling János. A halál közelében. Embertárs, Budapest. 2010.

Pilling János: A halál, a haldoklás és a gyász kultúrantropológiája és pszichológiája (szöveggyűjtemény) Semmelweis/Multimédia, Budapest. 2010.

 

Gyász

Müller Wunibald: Gyász idején. Bencés Kiadó, Pannonhalma. 1995.

Singer Magdolna: Asszonyok álmában síró babák - születés és gyász. Jaffa, Budapest. 2006

Victoria Ryan: Ha meghal a nagyszülő – A helyes gyász. Agapé, Szeged. 2008.

Uta Schlegel – Holzmann: Nincs több kettesben töltött esténk. (Családi állapota özvegy). Kálvin, Budapest. 1995.

Pilling János: A gyász. Medicina, Budapest. 2003.

Tegez Lajos: A halál árnyéka völgyében. Segítség gyászolóknak. Egy asszony vallomása. Kálvin, Budapest. 1999.

Vikár György: A gyermek és a gyász. Magvető, Budapest. 1984.